Aktualności

Szczepienia nastolatków

 


Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.


Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5MDQxNTUtZmYxYi00NzFkLWE3ZjQtODI5MTU4ODBjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021

 

Wysokość opłat za

 

M-ĄC CZERWIEC 2021


wynosi 220,50 zł

(wyżywienie - 161,00 zł    zakwaterowanie - 59,50 zł)

 

  TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC CZERWIEC  2021  - DO 04.06.2021
 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WPISAĆ NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA ORAZ MIESIĄC ZA KTÓRY OPŁATA JEST DOKONYWANA


PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY!!25.05.2021r. - Majowa Akcja Poboru Krwi w RCEZ Lubartów

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Majowa Akcja Poboru Krwi w RCEZ - RCEZ Lubartów

 

 

230 Rocznica Konstytucji 3 Maja

 14 3 Maja ideas | konstytucja, święto konstytucji, reguły klasowe

         W tym roku obchodzimy 230  rocznicę Konstytucji 3 Maja. Święto zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów Konstytucji 3 Maja 1791r.

           Ustawa  została  uchwalona  przez Sejm Czteroletni regulowała ustrój prawny państwa, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadziła w Rzeczpospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, była jednak wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

            Autorami Konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

        W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów,  a na jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.

          Świętowanie Konstytucji 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach. Ci, którzy odważyli się publicznie obchodzić to Święto, byli surowo karani. Dopiero kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku, kiedy to w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania tego historycznego wydarzenia były tłumione przez milicję. Władza ludowa zniosła Święto 3 Maja ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 zezwolono na obchody 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

            Konstytucja 3 Maja jest dla nas Polaków symbolem wolności, patriotyzmu i dumy narodowej.

                                                                                                                                                              Marta ŁawnikBursa Szkolna w Lubartowie umożliwia młodzieży zrealizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki w wybranych lubartowskich szkołach.
Świetne usytuowanie placówki zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.
Joomla 2.5 templates free | Zaplecze
Sunday the 13th. Bursa Szkolna w Lubartowie, Copyright © 2012 Wykonanie Kamil Dębowczyk