Aktualności

Ewakuacja w budynku Bursy szkolnej w RCEZ - ćwiczenia

 

 Dnia 25 października 2021r. w trosce o bezpieczeństwo wychowanków naszej bursy, przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy, połączony z ewakuacją wychowanków i pracowników bursy. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie wychowanków z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.  

       W akcji uczestniczyła: p. wicedyrektor E.Gajownik , strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, wychowawcy bursy: p. Iwona Bujakowska – Gawrylak i p. Ziemowit Knorps oraz oczywiście mieszkańcy bursy.

 

         Ewakuacja przebiegała sprawnie i bezpiecznie, w atmosferze spokoju oraz zdyscyplinowania.


Iwona Bujakowska - Gawrylak


EWAKUACJA_1  


KOLEŻEŃSKIE KORKI 2021/2022

 

Nie musisz już mieć problemów w nauce. Od  października 2021  rozpoczął pracę BANK OSÓB POMAGAJĄCYCH W NAUCE  - POMOCNA DŁOŃ.  Do Banku zgłosiły się osoby, które za darmo chcą udzielić pomocy w nauce przedmiotów, z których osiągają dobre wyniki. Osoby, które mają problemy w nauce mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy koleżanek i kolegów z bursy.

 

Wszystkim życzymy owocnej pracy i dobrych ocen w szkole :)

 

kk_1Światowy Dzień Origami

 


21 października 2021r. w świetlicy Bursy szkolonej w RCEZ w Lubartowie panowały cierpliwość, dokładność i precyzja. Wszystko to za sprawą papierowego popołudnia zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Origami, który przypada 24 października.


Dziewczęta pod okiem pani Moniki Smolarz wykonały przepiękne „kusudama flower – kuliste ozdoby, które są przykładem tzw. origami modułowego, to znaczy złożonego z kilku bądź kilkunastu połączonych elementów.


Sztuka origami polega na tworzeniu figur z kwadratowego arkusza papieru poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek. Origami pomaga w nauce matematyki, a także ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań według ściśle określonej kolejności. Pozwala rozwijać wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne. Wpływa też na umiejętność logicznego myślenia oraz na pamięć i koncentrację. Uczy cierpliwości i dokładności.Przed nami długie jesienne wieczory, które warto spędzić w kreatywny i ciekawy sposób. Przy składaniu figurek z papieru dobrze będzie się bawić cała rodzina :-)

 

                       origami_10  origami_2  origami_5  origami_8

                             origami_1  origami_6  

      origami_4  origami_9  origami_7

 

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość”

 

Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich ale również na zdrowie ich dzieci,  o których jeszcze nawet nie myślą. 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza bursa przystąpiła po raz kolejny do realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych”. Koordynatorem realizacji programu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie. Programem objęci zostali wychowankowie klas I, a  prowadzony jest przez wychowawczynie: Martę Ławnik oraz Monikę Smolarz.

Wyjątkowość Programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Młodzież uczestnicząca w zajęciach zdobywa wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych nie tylko na zdrowie, ale i na dokonywanie ważnych wyborów życiowych. Istotnym elementem programu jest także budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety na zdrowie ich przyszłego potomstwa.

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

 

Pierwsza część programu - ARS VIVENDI - sztuka życia, odbyła się 20 października 2021r. i była poświęcona zagadnieniom konsekwencji używania substancji psychoaktywnych /ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu/ dla zdrowia i życia.                 

 

ars_1  ars_4 

                                                ars_3  ars_2

 

Bursa Szkolna w Lubartowie umożliwia młodzieży zrealizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki w wybranych lubartowskich szkołach.
Świetne usytuowanie placówki zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.
Joomla 2.5 templates free | Zaplecze
Thursday the 28th. Bursa Szkolna w Lubartowie, Copyright © 2012 Wykonanie Kamil Dębowczyk