Nasze dokumenty

Opublikowano Administrator


Statut

Bursy szkolnej w RCEZ w Lubartowie
Regulamin Mieszkańca

Bursy Szkolnej w Lubartowie 

Program wychowawczo - profilaktyczny

Bursy Szkolnej w Lubartowie


 


 

Bursa Szkolna w Lubartowie umożliwia młodzieży zrealizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki w wybranych lubartowskich szkołach.
Świetne usytuowanie placówki zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.
Sunday the 2nd. Bursa Szkolna w Lubartowie, Copyright © 2012 Wykonanie Kamil Dębowczyk